Ze względu na obowiązujący stan epidemii wprowadziliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa, zgodne z najnowszymi regulacjami Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych, aby chronić zdrowie naszych pacjentów i personelu. 
Chcemy, aby korzystanie z usług  medycznych odbywało się w sposób bezpieczny dla wszystkich osób przebywających w placówce, dlatego prosimy o stosowanie się do poniższej organizacji przebiegu wizyty:

  1. Pacjenci wchodzą do budynku pojedynczo, bez osób towarzyszących.
    Wyjątek stanowię osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione oraz niepełnosprawne mające problem z z samodzielnym poruszaniem się,  które wchodzą z jednym opiekunem.
  2. Osoby oczekujące na zewnątrz powinny zachować co najmniej 2 metry odstępu. Zachęcamy do przychodzenia do placówki dokładnie na umówioną godzinę, bez konieczności oczekiwania.
  3. W placówce należy zachować bezpieczną odległość  między pacjentami wychodzącymi z gabinetów.
  4. Przy wejściu do placówki:
  • Należy koniecznie zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym przeznaczonym dla pacjentów, umieszczonym przy drzwiach;
  • Każdy pacjent ma obowiązkowo wykonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. W razie wystąpienia temperatury powyżej 37*C i/lub objawów infekcji (katar, kaszel) pacjent nie będzie mógł wejść na teren placówki.
  • Pacjent wypełnia Ankietę Wstępnej Kwalifikacji, a następnie udaje się do stanowiska recepcji.
  • Po zakończeniu rejestracji pacjent oczekuje na wizytę przed gabinetem z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów.

5.       Na terenie poczekalni może znajdować się maksymalnie 7 osób z zachowniem  bezpiecznej odległości 2 metrów..
6.       Pacjenci przebywający w placówce oraz oczekujący na zewnętrz zobowiązani są do zakrywania nosa i ust (np. maseczka).
7.       Pacjent opuszczający  budynek proszony jest o ponowną dezynfekcję rąk.