Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie informuje, że 11 stycznia 2023 roku został przyjęty plan podziału spółki PŚZiPZ Elvita – Jaworzno III sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę Centrum Medyczne Św. Łukasza sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
(podział przez wydzielenie).
Działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd PŚZiPZ Elvita – Jaworzno III sp. z o.o. udostępnia plan podziału do publicznej wiadomości.
Uzgodniony z Centrum Medycznym Św. Łukasza sp. z o.o. plan podziału znajduje się  tutaj