Chirurgia dziecięca
Usługa Cena
Operacja przepukliny jednostronnej 2 000 zł
Operacja przepukliny dwustronnej (w jednym zabiegu) 3 000 zł
Operacja wnętrostwa jednostronnego 2 000 zł
Operacja wnętrostwa dwustronnego (w jednym zabiegu) 3 000 zł
Stulejka 1 500 zł
Usunięcie guzków skórnych, znamion 1 200 zł
Wodniak jądra 2 000 zł
Chirurgia ogólna
Usługa Cena
OPERACJE PRZEWODU POKARMOWEGO
Laparoskopowa operacja refluksu żołądkowo-przełykowego (zabieg profesorski) 7 500 zł
Odcinkowe wycięcie okrężnicy 7 500 zł
Jejunostomia (wytworzenie przetoki jelita cienkiego 3 100 zł
Gastrostomia (wytworzenie przetoki żołądka) 2 500 zł
OPERACJE I ZABIEGI NA TARCZYCY
Wycięcie tarczycy całkowite / Strumektomia totalna 3 900 zł
Wycięcie tarczycy częściowe / Strumektomia subtotalna 3 900 zł
Biopsja tarczycy z badaniem cytologicznym 150 zł
OPERACJE ODBYTNICY I OKOLIC ODBYTU
Operacja żylaków odbytu metodą klasyczną 1 900 zł
Operacja żylaków odbytu metodą LONGO 2 100 zł
Wycięcie tylnej krypty 1 200 zł
Operacja szczeliny odbytu 1 800 zł
Operacja przetoki odbytu 2 500 zł
Otwarte wycięcie zmiany chorobowej odbytnicy 1 300 zł
Unieruchomienie wypadnięcia odbytnicy (do/dla wypadnięcia) 4 000 zł
Przezodbytnicze usuniecie zmiany chorobowej odbytnicy 800 zł
Biopsja odbytnicy z badaniem histopatologicznym 300 zł
OPERACJE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną / Cholecystectomia
metodą klasyczną
3 900 zł
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową / Cholecystectomia
metodą laparoskopową
3 900 zł
OPERACJE PRZEPUKLIN
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej z użyciem siatki 2 500 zł
Operacja przepukliny pachwinowej dwustronnej z użyciem siatki 2 600 zł
Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej z użyciem siatki 1 900 zł
Operacja przepukliny mosznowej dwustronnej z użyciem siatki 2 600 zł
Operacja przepukliny metodą PHS 3 000 zł
Operacja przepukliny pępkowej 2 500 zł
Operacja przepukliny w kresie białej 1 800 zł
Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej 2 100 zł
Przepukliny nawrotowe 1 900 zł
OPERACJA ŚLEDZIONY
Wycięcie śledziony 3 900 zł
OPERACJE WYROSTKA ROBACZKOWEGO
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą klasyczną / Appendectomia
metodą klasyczną
3 000 zł
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową / Appendectomia
metodą laparoskopową
3 200 zł
OPERACJE ŻYLAKÓW
Usunięcie żylaków kończyn dolnych metodą klasyczną w znieczuleniu
miejscowym  – 1 noga
3 500 zł
Obliteracja klejem tkankowym - 1 noga 4 300 zł
OPERACJE SUTKA
Wycięcie łagodnej zmiany sutka lub guza sutka metodą klasyczną 1 600 zł
Wycięcie kwadrantu sutka 1 800 zł
Wycięcie węzłów chłonnych pachowych (lymphadenectomia) 2 500 zł
Wycięcie kwadrantu sutka oraz węzłów pachowych 4 000 zł
Mastectomia prosta 2 500 zł
Mastectomia radykalna 4 200 zł
Mastectomia obustronna 5 700 zł
INNE
Wycięcie torbieli włosowej 1 400 zł
Nacięcie ropnia powłok 300 zł
Wycięcie tłuszczaka 700 zł
Ginekologia
Usługa Cena
OPERACJE MACICY
Endoskopowe operacje macicy włącznie z usunięciem błony śluzowej 1 950 zł
Wyłuszczenie mięśniaków macicy metodą laparoskopową 2 900 zł
Wyłuszczenie mięśniaków macicy metodą klasyczną 2 800 zł
Wyłyżeczkowanie jamy macicy 800 zł
Amputacja szyjki macicy 1 700 zł
Konizacja szyjki macicy 600 zł
Usunięcie macicy całkowite bez i z przydatkami 3 900 zł
Usunięcie macicy przez pochwę z plastyką krocza 3 900 zł
Amputacja macicy nadpochwowa 3 900 zł
OPERACJE PRZYDATKÓW
Jednostronne wycięcie przydatków macicy 2 700 zł
Wycięcie jajnika i wycięcie jajowodu (także dwustronne) 2 800 zł
Laparoskopowe udrożnienie jajowodów 2 400 zł
OPERACJE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Pozałonowe podwieszenie szyi pęcherza w nietrzymaniu moczu TOT 2 550 zł
ENDOSKOPIE
Histeroskopia diagnostyczna 1 000 zł
Histeroskopia z pobraniem materiału tkankowego do badania histopatologicznego 1 200 zł
OPERACJE GRUCZOŁU BARTHOLINA
Wyłuszczenie gruczołu Bartholina 1 000 zł
Nacięcie gruczołu Bartholina oraz marsupializacja 600 zł
INNE
Laparoskopowe usunięcie ciąży pozamacicznej 2 700 zł
Okulistyka
Usługa Cena
OPERACJE USUNIĘCIA ZAĆMY od 3200 zł
USUNIĘCIE GRADÓWKI, ZMIANY NA POWIECE od 600 zł
Ortopedia
Usługa Cena
OPERACJE STAWÓW KOLANOWYCH
Usunięcie martwicy chrzęstno – kostnej 2 500 zł
- pakiet rehabilitacyjny – 5 zabiegów 250 zł
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego 2 500 - 6000 zł
Artroskopia operacyjna stawu kolanowego
- rekonstrukcja ACL (rekonstrukcja więzadeł krzyżowych), MPEL
6 500  - 12 000zł
- pakiet rehabilitacyjny – 10 zabiegów 500 zł
Artroskopowe artroliza z redresją zwłóknień śródstawowych 2 500 zł
- pakiet rehabilitacyjny - 5 zabiegów 250 zł
Artroskopowe wycięcie błony maziowej (synovektomia) od 6000 zł
- pakiet rehabilitacyjny – 5 zabiegów 250 zł
Artroskopowe usunięcie zespolenia z kolana 2 500 zł
INNE OPERACJE (ręki, kolana, stóp)
Operacja ganglionów ręki 2 000 zł
Chirurgiczne usunięcie cieśni nadgarstka 2 500 zł
Wycięcie torbieli Bakera 3 000 zł
Wycięcie kaletki przedrzepkowej 3 000 zł
Operacja halluxów 3 800 zł
Otorynolaryngologia 
Usługa Cena
OPERACJE NOSA I ZATOK
Sinusoskopia dwustronna – znieczulenie ogólne 3 200 zł
Sinusoskopia dwustronna – znieczulenie miejscowe (dożylne) 2 200 zł
Sinusoskopia jednostronna – znieczulenie ogólne 2 700 zł
Sinusoskopia jednostronna – znieczulenie miejscowe (dożylne) 2 200 zł
Septoplastyka (przegroda) – znieczulenie ogólne 3 200 zł
Septoplastyka (przegroda) – znieczulenie dożylne 2 200 zł
CONCHA BULLOSA obustronna 3 200 zł
CONCHA BULLOSA jednostronna 2 700 zł
FESS dwustronny 3 700 zł
FESS jednostronny 3 200 zł
Turbinoplastyka lub Konchotomia obustronna 2 700 zł
Turbinoplastyka lub Konchotomia jednostronna 2 200 zł
OPERACJE MIGDAŁKÓW
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 240 zł
Wycięcie migdałków / wyrośli adenoidalnych metodą klasyczną 2300 zł – 2500 zł
OPERACJE ŚLINIANEK
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki 790 zł
Wycięcie ślinianki przyusznej 5 900 zł
Wycięcie ślinianki podżuchwowej 4 200 zł
Usunięcie torbiela szyi 4 200 zł
Otorynolaryngologia dziecięca
Usługa Cena
OPERACJE MIGDAŁKÓW
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 240 zł
Wycięcie migdałków / wyrośli adenoidalnych metodą klasyczną 2300 zł – 2500 zł
OPERACJE ŚLINIANEK
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki 790 zł
Wycięcie ślinianki przyusznej 5 900 zł
Wycięcie ślinianki podżuchwowej 4 200 zł
Usunięcie torbiela szyi 4 200 zł
POZOSTAŁE ZABIEGI
Wycięcie wędzidełka języka 1 200 zł
Drenaż uszu 2 300 zł
Neurochirurgia
Usługa Cena
OPERACJE KRĘGOSŁUPA
Kyfoplastyka 15 000 zł
Wertebroplastyka 9 000 zł
Przezskórna nukleoplastyka 5 000 zł
Urologia
Usługa Cena
OPERACJE CEWKI MOCZOWEJ
Przezcewkowe wycięcie zastawki lub zwężenie cewki moczowej 1 600 zł
Wycięcie polipa cewki moczowej 1 500 zł
Wycięcie torbieli okołocewkowej 2 000 zł
Endoskopowe rozszerzenie cewki moczowej 1 500 zł
Endoskopowe rozcięcie cewki moczowej 2 100 zł
OPERACJE JĄDRA, NAJĄDRZA I POWRÓZKA NASIENNEGO
Operacja wodniaka jądra, powrózka nasiennego lub torbieli najądrza 1 600 zł
Wycięcie jądra lub najądrza 1 500 zł
Operacja żylaków powrózka nasiennego 1 500 zł
LECZENIE KAMICY MOCZOWEJ
Przezcewkowe kruszenie kamieni w cewce moczowej 2 100 zł
Usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej 3 500 zł
Usunięcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki 3 500 zł
Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego 1 800 zł
Usunięcie kamienii z górnego lub z dolnego odcinka moczowodu 2 900 zł
OPERACJE I DIAGNOSTYKA NEREK
Wycięcie pojedynczych torbieli nerki z dojścia lędźwiowego 2 800 zł
Operacja zwężenia połączenia miedniczkowo – moczowodowego 4 300 zł
Wycięcie nerki przez jamę otrzewnej 4 300 zł
Wycięcie nerki z dojścia lędźwiowego 3 900 zł
Laparoskopowe usunięcie torbieli nerki 3 600 zł
Umocowanie ruchomej nerki 3 500 zł
Przezskórne założenie przetoki nerkowej 1 500 zł
OPERACJE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Endoskopowa resekcja zmiany chorobowej pęcherza 2 700 zł
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego (TURT) 2 700 zł
Endoskopowe zniszczenie zmiany chorobowej pęcherza 2 000 zł
OPERACJE PROSTATY
Elektroresekcja przecewkowa gruczolaka prostaty (TURP) 3 400 zł
Przecewkowe nacięcie prostaty (TUIP) 2 200 zł
Operacyjne wyłuszczenie gruczolaka prostaty 3 000 zł
LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU
Operacja brzuszna nietrzymania moczu 3 300 zł
Operacja nietrzymania moczu z użyciem wszczepu syntetycznego (TVT) 3 800 zł
ENDOSKOPIE DRÓG MOCZOWYCH
Przezcewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego 700 zł
Przezcewkowe wziernikowanie pęcherza moczowego z biopsją pęcherza 800 zł
Ureteroskopia diagnostyczna (URS) 1 500 zł
OPERACJE STULEJKI 1500 - 2000 zł

 

Skrót „ubezp.” oznacza, że lekarz przyjmuje pacjentów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia zdrowotnego w:  PZU Zdrowie; PZU Życie; Medicover; Lux-Med; Allianz;  Inter Polska; Compensa, Enel-Med, Polmed.

Szanowni Państwo!
Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 600 660 440.