W Centrum Medycznym Św. Łukasza wykonujemy pełen zakres diagnostyki prenatalnej, która obejmuje:

 •     USG I, II i III trymestru ciąży
 •     echo serca płodu
 •     badania biochemiczne (tzw. test "podwójny")
 •     nieinwazyjne testy DNA płodowego
 •     amniopunkcję genetyczną 

Umożliwiamy zapis nagrania z badania USG  na pendrive.

Badania echokardiografii

W Centrum Medycznym Św. Łukasz badania echa serca płodu wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie GE Voluson E8 Expert, który dzięki jakości HD live pozwala uzyskać obrazy porównywalne z badaniem techniką fetoskopii, czyli laparoskopową metodą realnego obrazu płodu. W ich zakres wchodzą:

 •     ocena i badanie konsultacyjne serca oraz wydolności krążenia płodu
 •     diagnostyka wad płodu, która towarzyszy wadom serca
 •     konsultacja w przypadku ciąż wysokiego ryzyka i ciąż bliźniaczych

Badania w ramach NFZ

Badania prenatalne I i II trymestru pacjentki mogą u nas wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą wykonania badania jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Aby wykonać badanie na NFZ należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

 •     wiek matki powyżej 35 lat,
 •     wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu
 •     zagrożenie zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 •     nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży 
 •     stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka

Do skierowania pacjentka powinna dołączyć dokumentację medyczną potwierdzająca jego zasadność (nie dotyczy kryterium wieku).