Szanowni Państwo,

Z dniem 1 listopada 2023 r. administratorem Państwa danych osobowych staje się PZU Zdrowie SA, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

W PZU Zdrowie SA został powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się, poprzez wiadomość mailową na adres IODzdrowie@pzu.pl lub listownie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, które Państwu przysługują, nie uległy zmianie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PZU Zdrowie SA znajdują się na stronie internetowej: https://zdrowie.pzu.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych.