Zarząd spółki Centrum Medyczne Św.Łukasza sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 2 sierpnia 2023 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Centrum Medyczne Św. Łukasza sp. z o.o. plan połączenia spółki Centrum Medyczne Św. Łukasza sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Centrum Medyczne Św. Łukasza sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.


Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.